Try Our New BETA Version
GO
(navigation image)
Home Audio Books & Poetry | Community Audio | Computers & Technology | Grateful Dead | Live Music Archive | Music, Arts & Culture | Netlabels | News & Public Affairs | Non-English Audio | Podcasts | Radio Programs | Spirituality & Religion
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload

Listen to audio

item image

Stream (help[help])

VBR M3U
MP3 via M3U

Play / Download (help[help])

VBR ZIP

Ogg Vorbis

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

Resources

Bookmark

Chi : Thu Hien.TruyenKieu_NguyenDu

something has gone horribly wrong 8-p
Prefer flash? · Embed · Questions/Feedback?

Truyen Kieu, của dai thi hao Nguyen Du chay con goi la " Doan truong tan thanh". Duoc viet bang the tho luc bat, noi dung dua theo mot tac pham cua trung quoc.
Truyen Kieu là tieu Thuyet viet bang tho luc bat. Truyen phan anh xa hoi duong thoi qua cuoc doi cua nhan vat Vuong Thuy Kieu...
Da dan theo nguon http://vi.wikipedia.org/wiki/Truyen_KieuThis audio is part of the collection: Community Audio
It also belongs to collection:

Artist/Composer: Chi : Thu Hien.
Keywords: TruyenKieu_NguyenDu


Individual Files

Whole Item FormatSize
[generated M3U] M3U Stream 
[generated VBR MP3 ZIP] VBR MP3 ZIP Stream 
Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis PNG Windows Media Audio
Đoạn mở đầu 3.6 MB 
2.5 MB 
11.2 KB 
2.9 MB 
Kiều viếng mộ Đạm Tiên 8.2 MB 
4.6 MB 
11.5 KB 
4.6 MB 
Kiều gặp Kim Trọng 4.5 MB 
2.3 MB 
10.3 KB 
2.2 MB 
Đạm Tiên về báo mộng 8.1 MB 
4.5 MB 
11.6 KB 
4.1 MB 
Kim Trọng tương tư 6.2 MB 
3.2 MB 
10.5 KB 
3.2 MB 
Kim Kiều trao vật làm tin 7.3 MB 
3.9 MB 
12.5 KB 
4.0 MB 
Kiều lén gặp Kim Trọng lần đầu 7.5 MB 
3.9 MB 
10.9 KB 
3.9 MB 
Kiều lén gặp Kim Trọng lần thứ hai 9.7 MB 
5.4 MB 
11.8 KB 
5.6 MB 
Kim Trọng về chịu tang chú 5.5 MB 
2.9 MB 
11.8 KB 
2.8 MB 
Gia đình Kiều bị vu oan 4.4 MB 
2.4 MB 
10.6 KB 
2.5 MB 
Kiều bán mình cho Mã Giám Sinh 4.5 MB 
3.1 MB 
11.5 KB 
3.6 MB 
Kiều chuộc cha về 4.1 MB 
2.3 MB 
11.6 KB 
2.5 MB 
Kiều nhờ em đáp tình Kim Trọng 10.1 MB 
5.5 MB 
11.9 KB 
5.4 MB 
Kiều xuất giá 9.8 MB 
5.4 MB 
11.8 KB 
5.6 MB 
Kiều theo Mã Giám Sinh về Lâm Truy 4.1 MB 
2.2 MB 
11.8 KB 
2.4 MB 
Kiều quyên sinh tại lầu xanh của Tú Bà 9.5 MB 
4.9 MB 
11.8 KB 
5.0 MB 
Những ngày đầu tiên ở lầu xanh 4.9 MB 
2.8 MB 
11.9 KB 
2.9 MB 
Kiều gặp Sở Khanh 6.2 MB 
3.3 MB 
12.4 KB 
3.6 MB 
Kiều mắc lừa Tú Bà và Sở Khanh 9.4 MB 
5.1 MB 
11.5 KB 
5.0 MB 
Kiều bắt đầu kiếp sống lầu xanh 8.6 MB 
4.7 MB 
12.2 KB 
4.8 MB 
Kiều gặp Thúc Sinh 4.5 MB 
2.4 MB 
11.3 KB 
2.3 MB 
Thúc Sinh chuộc Kiều ra khỏi lầu xanh 8.9 MB 
4.7 MB 
12.2 KB 
4.6 MB 
Thúc Ông thưa Kiều ra công đường 9.5 MB 
5.2 MB 
11.7 KB 
5.4 MB 
Kiều khuyên Thúc Sinh về gặp Hoạn Thư 5.8 MB 
2.9 MB 
12.1 KB 
3.0 MB 
Chân dung Hoạn Thư 4.4 MB 
2.4 MB 
10.3 KB 
2.4 MB 
Thúc Sinh về gặp Hoạn Thư 5.9 MB 
3.3 MB 
12.7 KB 
3.6 MB 
Kiều bị Ưng, Khuyển bắt đi 7.3 MB 
4.0 MB 
12.1 KB 
4.0 MB 
Kiều trở thành gia nô 8.4 MB 
4.6 MB 
12.2 KB 
4.6 MB 
Thúc Sinh giáp mặt Kiều tại nhà Hoạn Thư 8.1 MB 
4.5 MB 
12.2 KB 
4.6 MB 
Kiều xuất gia tại nhà Hoạn Thư 7.2 MB 
3.7 MB 
11.6 KB 
3.7 MB 
Kiều trốn khỏi nhà Hoạn Thư 10.0 MB 
5.2 MB 
11.8 KB 
5.4 MB 
Kiều nương nhờ cửa chùa 5.6 MB 
2.8 MB 
11.5 KB 
2.9 MB 
Kiều bị Bạc Bà lừa vào lầu xanh 9.0 MB 
4.8 MB 
12.2 KB 
4.9 MB 
Kiều chuộc cha về 4.8 MB 
2.6 MB 
11.5 KB 
2.6 MB 
Từ Hải tạo dựng nghiệp bá 7.8 MB 
3.9 MB 
11.6 KB 
4.0 MB 
Kiều báo ân 7.6 MB 
4.1 MB 
11.1 KB 
3.9 MB 
Kiều báo oán 6.0 MB 
3.3 MB 
10.0 KB 
3.5 MB 
Giác Duyên hẹn tái ngộ 4.8 MB 
2.6 MB 
11.3 KB 
2.5 MB 
Hồ Tôn Hiến mua chuộc Kiều 5.4 MB 
2.9 MB 
10.8 KB 
3.4 MB 
Từ Hải tử trận 7.7 MB 
4.0 MB 
11.6 KB 
4.2 MB 
Kiều sa vào tay Hồ Tôn Hiến 5.7 MB 
2.9 MB 
11.2 KB 
2.8 MB 
Kiều tự vẫn trên sông Tiền Đường 5.7 MB 
3.1 MB 
11.1 KB 
3.1 MB 
Kiều được Giác Duyên cứu 8.0 MB 
4.2 MB 
11.9 KB 
4.7 MB 
Kim Trọng quay lại tìm Kiều 8.0 MB 
4.3 MB 
12.3 KB 
4.5 MB 
Kim Trọng gá nghĩa với Thúy Vân 5.1 MB 
2.7 MB 
10.2 KB 
2.6 MB 
Kim Trọng điều tra tung tích Kiều 6.6 MB 
3.4 MB 
11.3 KB 
3.6 MB 
Kim Trọng hay tin Kiều thác trên sông Tiền Đường 5.3 MB 
2.7 MB 
10.6 KB 
2.8 MB 
Kiều gặp lại gia đình 4.5 MB 
2.4 MB 
10.6 KB 
2.3 MB 
Kiều theo gia đình trở về nhà 5.7 MB 
3.0 MB 
11.4 KB 
2.9 MB 
Kiều làm lễ giao bái với Kim Trọng 7.7 MB 
3.9 MB 
11.7 KB 
4.0 MB 
Lọ lò chăn gối mới ra sắc cầm 5.1 MB 
11.1 KB 
5.0 MB 
Đoạn kết 2.5 MB 
9.8 KB 
2.5 MB 
Information FormatSize
TruyenKieu_NguyenDu_files.xml Metadata [file] 
TruyenKieu_NguyenDu_meta.xml Metadata 1.1 KB 
Other Files Archive BitTorrent
TruyenKieu_NguyenDu_archive.torrent 69.1 KB 

Be the first to write a review
Downloaded 819 times
Reviews


Terms of Use (31 Dec 2014)